O NAMA

ŠTA TREBA DA ZNATE O VERBATORIA METODI?

Verbatoria Novi Sad pruža neurometrijske testove koji procenjuju
urođene sposobnosti čoveka u oblasti matematike i logike, verbala (jezika), muzike, kreativnosti, sporta i kinestetike.
Metod testiranja je zasnovan na merenju moždane aktivnosti tokom jednostavnih testova pomoću prenosivog uređaja Brain Computer Interface (pBCI).

Misija Verbatoria Novi Sad centra je analiza i dinamičko praćenje dece i odraslih u cilju postizanja visokog nivoa sreće u školi i na radnom mestu.

Verbatoria kompanija sa sedištem u Rusiji, posluje od 2014. godine, a od juna 2022.godine i u Novom Sadu. Sertifikovani stručnjaci sprovode jedinstveno neuro-feedback testiranje za decu, tinejdžere i odrasle za sedam koeficijenata talenata (TQ).

Verbatoria - Neurometrist Jelena Horvat
Neurometrist Jelena Horvat
Neurometrist i diplomirani pedagog Nada Ilić

ŠTA NAS ČINI JEDINSTVENIM?

Jedinstvena metodologija

Fokus nije na izgovorenom, i ne postoje tačni i netačni odgovori.

Jedinstven način prikupljanja podataka

Podaci dobijeni merenjem i beleženjem su isključivo bazirani na načinu razmišljanja osobe koja se testira.

Objektivnost

Isti se obrađuju automatskim algoritmom. Ovakav metod obrade podataka je krajnje objektivan jer ne postoji direktan uticaj ljudskog faktora na dobijeni rezultat testa.